การเสวนาเรื่องความยั่งยืน ตอนที่ 2

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562

เวลา 15.00 น. – 17.00 น.

สถานที่ : Kit & Caboodle, เชียงใหม่

 

ขอเชิญร่วมงานเสวนาเชียงใหม่ครั้งที่ 2 เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเชียงใหม่ที่ยั่งยืนและน่ารัก เสน่ห์ทางวัฒนธรรมความสวยงามของธรรมชาติที่สวยงามและความหลากหลายของผู้คนทำให้เชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเอเชีย น่าเสียดายที่สิ่งนี้ยังส่งผลให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วและไม่ยั่งยืน อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตและปัญหาความเป็นอยู่ที่แย่ลง เช่น มลพิษทางอากาศ การจราจร ขยะและมลพิษทางน้ำที่เพิ่มขึ้น การบุกรุกป่า และผลกระทบแง่ลบทางสังคมที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากขึ้น ในฐานะประชาชนคนหนึ่งของเชียงใหม่เราต้องการเห็นการพัฒนาในระยะยาวแบบใดที่จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองและคุณภาพชีวิตที่สมดุล?