เกี่ยวกับเรา

เชียงใหม่น่าอยู่

INFORM

CONNECT

INSPIRE

เชียงใหม่นายยูถูกสร้างขึ้นในปี 2561 โดยคนในท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ของเชียงใหม่นายยูคือการสนับสนุนเชียงใหม่ให้เป็นหนึ่งในเมืองที่มีสุขภาพดีและยั่งยืนที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภารกิจของเชียงใหม่นายยูคือการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของเมืองโดยการจัดหาแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง และเชื่อถือได้ฟรีเกี่ยวกับ ‘ตัวชี้วัดหลัก’ ของความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนของเมืองของเรา

อาสาสมัครของเรา

WIPAWEE PHUNETI
แปลเนื้อหาเว็บไซต์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

Napat Ki
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

Sopida

Sopida Tongsopit
ผู้แปลบทความขยะ

Pear

PEAR
ออกแบบโลโก้ CM Nayu ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

Pallatryn

Pallatryn
ผู้แปลบทความขยะ

ผู้สร้าง

Luke Hancock

LUKE HANCOCK
ผู้สร้าง

ลุค แฮนค็อก มีประสบการณ์การทำงานระดับมืออาชีพมากว่า 20 ปีในยุโรปและเอเชียในด้านการพัฒนาธุรกิจ การจัดการบัญชีลูกค้า และความเป็นผู้นำทีมในด้านโทรทัศน์และไอทีเทเลคอม หลังจากเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเป็นเวลา 18 เดือน ลุคได้ศึกษานิเวศวิทยาและการคิดเชิงระบบ ลุคเป็นที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนและนักออกแบบเพอร์มาคัลเชอร์ ลุคเป็นโค้ชชีวิตที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์การฝึกสอนนานาชาติ (ICF) ตั้งแต่ปี 2559 ลุคได้ให้บริการการฝึกสอน การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพแก่บุคคล โรงเรียน และธุรกิจต่างๆ

Susana Hancock

SUSANA HANCOCK
ผู้สร้าง

ซูซานา แฮนค็อกมีประสบการณ์ระดับมืออาชีพระดับโลกมากว่า 20 ปี โดยทำงานในยุโรปและเอเชียในด้านความเป็นผู้นำ การฝึกอบรมพนักงาน และการพัฒนาตนเอง ซูซานาเป็นที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบวิชาชีพการบำบัดแบบองค์รวม นักโภชนาการบำบัดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และผู้เชี่ยวชาญด้านดีท็อกซ์และคลินิกลดน้ำหนัก ตั้งแต่ปี 2016 Susana ได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรมและการฝึกสอนอย่างมืออาชีพให้กับบุคคล โรงเรียน ธุรกิจ และองค์กรภาครัฐ

เกี่ยวกับเรา

เชียงใหม่น่าอยู่

INFORM

CONNECT

EMPOWER

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2563 เราได้จัดงานเสวนา เวิร์กช็อปและจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อค้นหาประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในระยะยาวของเมืองเชียงใหม่ เราวางกรอบการสนทนาของเราผ่านเลนส์ของเข็มทิศแห่งความยั่งยืน: ธรรมชาติ (N- Nature) เศรษฐกิจ (E-Economy) สังคม (S- Society) และความอยู่ดีมีสุขของบุคคล (W-Wellbeing)

จากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ ขณะนี้เรากำลังศึกษาประเด็นการพัฒนาในมิติต่างๆของเชียงใหม่ที่ผู้คนให้ความสนใจ พิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่สามารถเป็นตัวแทนของประเด็นเหล่านี้ รวมทั้งค้นหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และรวบรวมรายชื่อบุคคล กลุ่มและองค์กรต่างๆที่ทำงานพัฒนาในประเด็นต่างๆของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งข้อมูลข้างต้นนี้จะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา Chiang Mai Sustainability Dashboard ในอนาคต

เรากำลังมองหาอาสาสมัครที่ต้องการอุทิศเวลาและแรงกายเพื่อช่วยเราในการค้นคว้า (ส่วนใหญ่เป็นการค้นคว้าจากเอกสารในอินเทอร์เน็ต) เกี่ยวกับประเด็นและตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่อที่เราจะนำข้อมูลมาสร้างเนื้อหาสำหรับแดชบอร์ด ร่วมเป็นหนึ่งในอาสาสมัครของเราเพื่อมีส่วนร่วมในการริเริ่มที่สำคัญนี้!

chiangmainayu@gmail.com สมัครตอนนี้

ประโยชน์ของการเป็นอาสาสมัครกับโครงการเชียงใหม่น่าอยู่

ความสุข

ศึกษาเและเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับประเด็นที่คุณสนใจและอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ขยายเครือข่ายของคุณ

โอกาสในการสร้างเครือข่ายกับผู้คนที่มีแนวคิดคล้ายกันเพื่อพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญ

ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมืองเชียงใหม่ในแบบที่คุณอยากเห็น